Radni o alkoholu, narkotykach i hazardzie w Złotoryi

Kamila Nankiewicz
2017-01-30
Styczniowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych poświęcone było, między innymi, różnego rodzaju uzależnieniom złotoryjan.
Urząd Miejski w Złotoryi, fot. Kamila Nankiewicz

Styczniowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych poświęcone było, między innymi,  różnego rodzaju uzależnieniom złotoryjan.

Radni omawiali wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie  Urzędu Miejskiego  w złotoryjskich szkołach. Radny Andrzej Kocyła zapytał, obecnych na spotkaniu przedstawicieli policji, czy nie mogą przeprowadzić działań rozpoznawczych, w tych klasach, w których duży procent uczniów deklarowało, że mają  łatwy dostęp do narkotyków. Policjanci odpowiedzieli, że podczas kolejnych wizyt w szkołach będą o tym rozmawiać z uczniami. 

Adam Bartnicki, przewodniczący komisji, odczytał petycję mieszkańców ulicy Hożej, dotyczącą ograniczenia liczby lokali użytkowych, w których prowadzona jest całodobowa działalność hazardowa. Takich lokali w Złotoryi jest 18.

Sekretarz miasta, Włodzimierz Bajoński, poinformował radnych, że sprawą  lokali hazardowych Urząd Miejski zajmuje się od roku. Podejmowane działania polegały na wysyłaniu zawiadomień do różnych urzędów mogących kontrolować działalność właścicieli tych punktów, nawet do Wojewody Dolnośląskiego czy wicepremiera. Działania te nie przynoszą efektu, jest to problem, z którym  nie możemy sobie poradzić, stwierdził sekretarz

Burmistrz w odpowiedzi na petycję stwierdził, że punkty hazardowe w Złotoryi działają wyłącznie w lokalach prywatnych. Więc Spółdzielnia Mieszkaniowa i Wspólnoty Mieszkaniowe powinny podejmować uchwały o konieczności uzyskiwania zgody na otwieranie takiej działalności w budynkach wielorodzinnych.

 Petycja

Odpowiedź

Wideorelacja z posiedzenia komisji