Aktualności

Franciszek Słaby — jest za, ale też wstrzymuje się

Radny Franciszek Słaby jest jednym z radnych, który, w tej kadencji, nie głosował przeciw żadnej uchwale.

Druga kadencja radnego Stanisława Pazery

Pewnie wszyscy chcieli by mieć radnego, który potrafi zabrać głos, umie zaprezentować stanowisko mieszkańców, spotyka się z mieszkańcami i konsultuje z nimi różne...

Bogdan Łoś — radny, który nie jest przeciw

Radnym jest od 2006 roku. W 2006 roku startował z KWW Wspólnota Ziemi Złotoryjskiej, w 2010 i 2014 z KWW KWW Ireneusz Żurawski — Dobry Gospodarz.

Piąta kadencja Leszka Antonowicza

Dzisiaj przedstawiamy radnego Leszka Antonowicza, który już piąta kadencję jest radnym. Według jego słów, jest reprezentantem środowiska sportowego w Złotoryi.

Łukasz Łuniewski — najmłodszy radny

Pisaliśmy już o najstarszym radnym kadencji 2014-2018. Dzisiaj przedstawimy aktywność najmłodszego radnego tej kadencji.

Wnikliwy radny

Kadencja 2014-2018 radnych powoli dobiega końca. Po wakacjach praktycznie tylko rok zostało na pokazanie wyborcom czy warto było ich wybrać.Zaczynamy prezentację od...

Podsumowanie połowy kadencji — cz.1

Od początku kadencji 2014-2018 monitorujemy pracę radnych. Możemy sprawdzić, między innymi, czy radni uczestniczyli w sesjach i jak głosowali.

Rewitalizacja Złotoryi z funduszami unijnymi

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Złotoryja został zaktualizowany w lutym 2017.

Radni o alkoholu, narkotykach i hazardzie w Złotoryi

Styczniowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych poświęcone było, między innymi, różnego rodzaju uzależnieniom złotoryjan.

Spółka w spółce już działa

Jedną z uchwał, którą głosowali radni na sesji 22 grudnia jest uchwała w sprawie utworzenia nowej miejskiej spółki komunalnej.

Kto decyduje o budżecie

Radna Agnieszka Zawiślak zwróciła się na listopadowej sesji z prośbą o udział radnych w planowaniu budżetu na rok 2018