Podsumowanie połowy kadencji — cz.1

Kamila Nankiewicz
2017-06-15
Od początku kadencji 2014-2018 monitorujemy pracę radnych. Możemy sprawdzić, między innymi, czy radni uczestniczyli w sesjach i jak głosowali.
Rada Miejska w Złotoryi, fot. Kamila Nankiewicz

Połowa kadencji za nami. Na podstawie danych zebranych z protokołów z sesji Rady Miejskiej i innych dokumentów opublikowanych w złotoryjskim BIPie możemy stwierdzić, że radni bardzo zgodnie współpracowali z władzą wykonawczą. W pierwszej połowie kadencji, do końca roku 2016, — 92% głosów oddanych podczas głosowania uchwał to były głosy "za", niecałe 3%  "wstrzymujących się"  i mniej niż 1% "przeciw".  Frekwencja radnych podczas głosować była bardzo dobra — zaledwie podczas 5% głosowań poszczególni radni byli nieobecni.

Niemal połowa radnych  w ciągu dwóch lat  nie była przeciwna w żadnym głosowaniu: Bartnicki, Dobosz, Kocyła, Łoś, Łuniewski, Miara, Słaby.

Najwięcej głosów przeciw oddali radni: Mundyk (4), Grocki(3), Wilczyński(3), Zawiślak(3)

Uchwałami, które wzbudziły sprzeciw niektórych radnych, w pierwszej połowie kadencji, były, między innymi, uchwały: 

Uchwała nr 26 — w sprawie inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr 101 — budżet 2016

Uchwała nr 128 — Podwyżka opłat za wodę i ścieki

Uchwała nr 163 — Skarga na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie wchodzenia w kompetencje dyrektora szkoły

Uchwała nr 172 — Strefa Płatnego Parkowania w Złotoryi — zmiany 2016

Uchwała nr 194 — Powierzenie zadań własnych gminy RPK — zmiany

Uchwała nr 195— Utworzenie spółki RPK Partner

 

Zestawienie tabelaryczne głosowań poszczególnych radnych