Piąta kadencja Leszka Antonowicza

Kamila Nankiewicz
2017-07-25
Dzisiaj przedstawiamy radnego Leszka Antonowicza, który już piąta kadencję jest radnym. Według jego słów, jest reprezentantem środowiska sportowego w Złotoryi.

Radny Rady Miejskiej Złotoryi kilku kadencji. W poprzednich kadencjach  startował z KWW  Leszka Antonowicza, a  w 2014 z KWW Ireneusz Żurawski — Dobry Gospodarz. Trener akrobatyki sportowej w Stowarzyszeniu Akrobatycznym „AURUM” w Złotoryi, nauczyciel wychowania fizycznego, złoty medalista Mistrzostw Świata w akrobatyce sportowej. Od wielu lat nauczyciel wychowania fizycznego w SP3 Złotoryja

W wyborach 2014 uzyskał 105 głosów, w okręgu 8 (Bobrzańska, Górnicza, Kaczawska, Złota),  co stanowiło 28,6% wszystkich głosów w okręgu nr 8.

Radny pracuje w Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Rewizyjnej — jest jej  przewodniczącym.

Nie prowadzi dyżurów, gdyż jak mówił dyżury nie bardzo się sprawdzają. — Według mnie w tak małym mieście kontakt z wyborcami odbywa się na ulicy, w miejscu pracy. Szereg różnych pytań czy jakichś problemów pada właśnie tam. Przy moim trybie pracy to nawet kiedy mógłbym to robić. Pracuję od rana w szkole, a na treningu jestem do 20-stej.  Z tego co wiem od tych, którzy są na dyżurach, bardzo rzadko się zdarza żeby ktoś się zjawił. Najczęściej jesteśmy zaczepiani przez ludzi na ulicy, w pracy czy nawet na spotkaniach towarzyskich.

Do końca czerwca 2017 roku podczas 7 sesji zabierał głos w punkcie interpelacje, wnioski i zapytania. Pytał, miedzy innymi o realizację programu "Umiem pływać". Dwa razy pytał o nielegalny tor do jazdy motocyklami, dwa razy podejmował temat progu zwalniającego na ulicy Górniczej (w obu przypadkach bezskutecznie). Interesował się czystością powietrza w Złotoryi i trasą przejazdów busów. Był zbulwersowany decyzją urzędników, że trzeba ubezpieczać wszystkich uczestników zajęć finansowanych przez UM — Odczułem rozmowę z urzędnikiem jako próbę szantażu. Lista uczestników jest ruchoma. Ubezpieczenie wszystkich ma swój wymiar finansowy — mówił.

Interpelacje Leszka Antonowicza

Do 29 czerwca   na 233 głosowań, w których brał udział (podczas 12 głosowań był nieobecny), w 226 oddał głos za, przeciwny był tylko uchwale dotyczącej inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców.

W przypadku 6 uchwał nie zajął konkretnego stanowiska — wstrzymał się. Były to uchwały:
  • Uchwała nr 31  - w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej punktów sprzedaży alkoholu,
  • Uchwała nr 32 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok, 
  • Uchwała nr 37 — w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
  • Uchwała nr 56 — w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
  • Uchwała nr 103 — połączenie ŚD z MOPS, 
  • Uchwała nr 153 — Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja,.

ZTA „AURUM”, w którym prowadzi treningi radny, uzyskuje dofinansowanie z miasta na swoją działalność. W czasie kadencji 2014-2018 były to kwoty:

  • 2014 — 51 570 zł
  • 2015 — 45 500 zł
  • 2016 — 53 800 zł
  • 2017 — 62 000zł.

Prezesem ZTA Aurum jest syn radnego, Tomasz Antonowicz, nauczyciel WF w SP3 Złotoryja.

W poprzedniej kadencji przeprowadziliśmy wywiad z Leszkiem Antonowiczem , w którym deklaruje, że jest reprezentantem środowiska sportowego w Złotoryi.

Również w poprzedniej kadencji radny miał problem z oświadczeniem lustracyjnym, które miał obowiązek złożyć przy kandydowaniu na radnego. W wyniku trzech rozpraw sądowych potwierdzono prawdziwość jego oświadczenia – nie współpracował

Artykuły na temat Leszka Antonowicza