Druga kadencja radnego Stanisława Pazery

Kamila Nankiewicz
2017-08-16
Pewnie wszyscy chcieli by mieć radnego, który potrafi zabrać głos, umie zaprezentować stanowisko mieszkańców, spotyka się z mieszkańcami i konsultuje z nimi różne sprawy, potrafi zawalczyć o interesy mieszkańców swojego okręgu, nawet jeśli nie zdobywa tym sobie popularności wśród radnych czy rządzących. Czy taki jest radny Stanisław Pazera?
Stanisław Pazera, fot. Materiały wyborcze

Pewnie wszyscy chcieli by mieć radnego, który potrafi zabrać głos, umie zaprezentować stanowisko mieszkańców, spotyka się z mieszkańcami i konsultuje z nimi różne sprawy, potrafi zawalczyć  o interesy mieszkańców swojego okręgu, nawet jeśli nie zdobywa tym sobie popularności wśród radnych czy rządzących. Czy taki jest radny Stanisław Pazera?

Stanisław Pazera urodził się w 1964 roku. Prowadzi własną działalność gospodarczą. W 2010 roku startował z Kww Forum Samorządowe 2010, a w roku 2014 z KKW SLD Lewica Razem. 

W wyborach 2014 uzyskał 100 głosów, w okręgu 9 (Bystrzycka, Kwiska, Nad Zalewem, Odrzańska),  co stanowiło 42% wszystkich głosów w okręgu nr 9.

Radny pracuje w Komisji Gospodarczej; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Jest jednym z pięciu radnych, który w tej kadencji pełni dyżur. Miejsce dyżuru pokój nr 10, Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGAT" w Złotoryi, ul. Słowackiego 2, w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 15:00 do 16:00

Interpelacje 

Od początku kadencji 2014-2018 do końca czerwca 2017 roku zabrał głos w punkcie interpelacje, wnioski i zapytania na jednej  sesji — 29 czerwca 2017 roku. Przedstawił następujące sprawy: 

 • Starsze osoby proszą o ustawienia ławeczki przy drodze na cmentarz
 • Na ul. Słowackiego 6 zapadł się chodnik
 • Na ul. Wojska Polskiego płyty chodnikowe rozebrane po wymianie sieci wod.-kan. zostały ułożone bardzo niechlujnie. W tym miejscu były wzory z płytek dwu kolorowych, zostały odtworzone byle jak.

Głosowanie uchwał

Do 29 czerwca był obecny na każdej sesji. Brał udział  w 245 głosowaniach uchwał. W 239 głosował za. W trzech głosowaniach był przeciw:  

 • Uchwała nr 247 — Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja — zmiany (link)
 • Uchwała nr 24 — w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (link)
 • Uchwała w sprawie podwyżki cen wody — marzec 2017

W przypadku 4 uchwał nie zajął stanowiska - wstrzymał się:

 • Uchwała nr 240 — Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi (link)
 • Uchwała nr 145 — emisja obligacji 2016 (link)
 • Uchwała nr 128 — podwyżka opłat za wodę i ścieki (link)
 • Uchwała nr 83 — w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych. (link)
 • Uhwała nr 83 — w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych. (link)

W 2013 roku przeprowadziliśmy wywiad z radnym Stanisławem Pazerą, w którym radny przedstawia swoje przemyślenia po dwóch latach pełnienia funkcji radnego w poprzedniej kadencji. 

Wywiad

Komentarze mieszkańców