Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 93 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. …0007.XII.93.2015 93 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. opłaty odpady komunalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 94 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. …Nr 0007.XII.94.2015 94 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. opłaty odpady komunalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 95 — w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty …0007.XII.95.2015 95 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty opłaty odpady komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników