Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 9 — w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja …w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja mieszkania czynsze nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 28 — w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. …w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. mieszkania nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 39 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości …w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatki podatki…
podatki
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 77 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja …0007.XI.77.2015 77 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja podatki podatki…
podatki
5. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 80 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. …Nr 0007.XI.80.2015 80 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. podatki podatki…
podatki
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 82 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja. …0007.XII.82.2015 82 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja. podatki podatki…
podatki
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 86 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. …0007.XII.86.2015 86 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. podatki podatki…
podatki
8. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 93 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. …0007.XII.93.2015 93 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. opłaty odpady komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 94 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. …Nr 0007.XII.94.2015 94 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. opłaty odpady komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne…
odpady opłaty
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 106 — wynajmowanie lokali …zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi wynajmowanie lokali rostrzygnięcie nadzorcze Kryteria przydzielania mieszkań nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników