Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-29
Uchwała nr 100 — wieloletnia prognoza finansowa …w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja wieloletnia prognoza finansowa prognoza przedsięwzięcia objaśnienia budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 117 — Modernizacja oczyszczalini ścieków …o.o. w Złotoryi na lata 2016-2018 Modernizacja oczyszczalini ścieków Plan modernizacji inwestycje spółki woda i ścieki budżet spółki…
spółki
3. Sesja nr 27 z dnia
2017-04-27
Uchwała nr 224 — Budżet 2017 — zmiany …Uchwała Nr 0007.XXVII.224.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017. Budżet 2017 - zmiany tabela budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 7 — w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2015 …w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2015 budżet 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-16
Uchwała nr 59 — Zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015. …X.59.2015 59 Zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015. budżet 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 113 — Rada Społeczna Przychodni Rejonowej w Złotoryi …wybory partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 56 — w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …regulamin partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 85 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015. …0007.XII.85.2015 85 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015. budżet 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 47 — w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy …w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 47 budżet absolutorium budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 25 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok …w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok budżet 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …Komisja Budżetu i Finansów 2014-12-10 14.00 Wybory przewodniczącego 15.00 2014-12-19 14.00 Opinia o budżecie 2015 Komisja Budżetu i Finansów zajmuje się sprawami pieniężnymi, kredytowymi i podatkowymi, płac i dochodów oraz budżetu […] i planów finansowych. 2015-01-28 14.00 Analiza zmian w budżecie 2014. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. 2015-02-23 14.00 Wieloletnia prognoza finansowania , zmiany budżetu 2015 2015-03-23 14.00 Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w […] dostrzegane już dziś problemy i zagrożenia w 2015 r. 2015-05-19 Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, Ocena budżetu za 2014 2015-05-19 Ocena wykonania budżetu za 2014 r. oraz omówienie wszystkich aspektów pozwalających na…
2. Komisja Gospodarcza …placów oraz organizacji ruchu drogowego. 2014-12-11 14.00 15.00 .. 2014-12-16 14.00 Plan pracy i budżet 2015 2015-01-26 14.00 Stan techniczny obiektów użyteczności publicznej 2015-02-24 14.00 Punkt selektywnej zbiórki […] odpadów 2015-04-28 Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2014 - działy będące w zakresie działania Komisji. 2015-05-06 Przedmiotem spotkania jest dokonanie wizji w terenie w sprawie budowy drogi łączącej ul. W […] Polskiego z ul. Krzywoustego. 2015-05-20 Budowa ulicy Lubelskiej, analiza uchwał ws wykonania budżetu 2014 2015-06-11 Rynek pracy, lokalizacja Grzybka 2015-06-22 Drogi. Cmentarz komunalny 2015-09-10 Budownictwo komunalne i…
3. Komisja Spraw Społecznych …porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 2014-12-11 14.00 15.00 .. 2014-12-16 14.00 Plan pracy i budżet 2015 2015-01-22 14.00 Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków 2015-02-19 14.00 Procedury umieszczania […] Pomocy Społecznej w Złotoryi. 2015-05-18 Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, opieka zdrowotna w mieście. Omówienie wykonania budżetu miasta za rok 2014 z zakresu działania Komisji. 2015-06-24 Sytuacja epidemiologiczna w mieście. Zagrożenia epidemiologiczne […] Stan bezrobocia w mieście 2015-10-19 Zasoby mieszkaniowe miasta 2015-11-19 Budżet 2016 2015-12-16 Franciszek Słaby Marcin Gagatek Andrzej Kocyła Irena Mundyk Stanisław Pazera Waldemar Wilczyński Leszek Antonowicz Agnieszka Zawiślak Adam…
4. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej …agregatorarchiwum&strona=1) 2014-12-11 14.00 15.00 Wybory przewodniczącego 2014-12-17 14.00 Plan pracy i budżet 2015 2015-01-27 15.00 Hala Sportowa "Tęcza" 2015-02-18 14.00 ZOKiR-2014, organizacje społeczne […] placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole Miejskie nr 1 i nr 2), 2015-05-26 Wykonanie budżetu 2014. Analiza zatrudnienia w szkołach 2015-06-17 Ocena stanu przygotowań obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych do […] mieście 2015-10-20 Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 2015-11-24 Sport, rekreacja, turystyka w mieście. Budżet 2016 Marcin Gagatek Władysław Grocki Andrzej Kocyła Stanisław Pazera Franciszek Słaby Waldemar Wilczyński Leszek Antonowicz Janusz Markiewicz…
5. Komisja Rewizyjna …celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta. 2014-12-15 14.00 Wybór przewodniczącego 15.10 2015-01-16 14.00 Plan pracy na […] Przedszkole Miejskie nr 1 - wykorzystanie środków przekazanych z budżetu miasta. 2015-03-06 14.00 Przedszkole Miejskie nr 2 - wykorzystanie środków przekazanych z budżetu miasta. 2015-04-10 Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi - wykorzystanie środków przekazanych […] z budżetu miasta 2015-05-14 Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2014 2015-05-21 Przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza 2015-06-29 Koszty ogrzewania obiektów miejskich i gospodarstw domowych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Bogdan Łoś — radny, który nie jest przeciw 2017-08-09 …co stanowiło 37,83% wszystkich głosów w okręgu nr 2. Radny pracuje w Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Komisji Spraw Społecznych. Podobnie jak 9 innych radnych…
2. Druga kadencja radnego Stanisława Pazery 2017-08-16 …wszystkich głosów w okręgu nr 9. Radny pracuje w Komisji Gospodarczej; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Jest jednym z pięciu radnych, kt…
3. Piąta kadencja Leszka Antonowicza 2017-07-25 …co stanowiło 28,6% wszystkich głosów w okręgu nr 8. Radny pracuje w Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Rewizyjnej - jest jej […] sprawie uchylenia uchwały dotyczącej punktów sprzedaży alkoholu, Uchwała nr 32 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok,  Uchwała nr 37 — w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe…
4. Franciszek Słaby — jest za, ale też wstrzymuje się 2017-08-20 …co stanowiło 28% wszystkich głosów w okręgu nr 10. Radny pracuje w Komisji Gospodarczej; Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Pełni też funkcję wiceprzewodniczącego […] Złotoryja dot. inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców ( link ) Uchwała nr 32 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok ( link ) Uchwała nr 247 — Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność…
5. Kto decyduje o budżecie 2016-11-30 …Kto decyduje o budżecie 2016-11-30 Radna Agnieszka Zawiślak zwróciła się na listopadowej sesji z prośbą o udział radnych w planowaniu budżetu na rok 2018   "Zwracam się z prośbą o zaplanowanie w […] 2017r. pracy nad planowaniem budżetu na 2018r. wraz z Radnymi. Radni powinni wiedzieć w jaki sposób i czym kierują się osoby tworzące budżet naszej gminy. W projekcie budżetu na 2017r. nie ma ujętych […] Co na to prawo? Podział kompetencji organów stanowiących i wykonawczych JST w zakresie uchwalania budżetu  regulują przepisy ustawy o finansach publicznych. Opracowanie projektu uchwały zawierającej budżet na kolejny rok jest wyłącznie kompetencją…
6. Podsumowanie połowy kadencji — cz.1 2017-06-15 …kadencji, były, między innymi, uchwały:  Uchwała nr 26 - w sprawie inicjatywy uchwałodawczej Uchwała nr 101 — budżet 2016 Uchwała nr 128 — Podwyżka opłat za wodę i ścieki Uchwała nr 163 — Skarga na…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników