Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 85 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015. …0007.XII.85.2015 85 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015. budżet 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 117 — Modernizacja oczyszczalini ścieków …o.o. w Złotoryi na lata 2016-2018 Modernizacja oczyszczalini ścieków Plan modernizacji inwestycje spółki woda i ścieki budżet spółki…
spółki
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-21
Uchwała nr 43 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok …w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok budżet 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 48 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok …w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 7 — w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2015 …w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2015 budżet 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 25 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok …w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok budżet 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 113 — Rada Społeczna Przychodni Rejonowej w Złotoryi …wybory partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 32 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok …w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok budżet 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 17 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok …w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok budżet 2015 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 51 — w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków …w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dotacja zabytki dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Gospodarcza …placów oraz organizacji ruchu drogowego. 2014-12-11 14.00 15.00 .. 2014-12-16 14.00 Plan pracy i budżet 2015 2015-01-26 14.00 Stan techniczny obiektów użyteczności publicznej 2015-02-24 14.00 Punkt selektywnej zbiórki […] odpadów 2015-04-28 Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2014 - działy będące w zakresie działania Komisji. 2015-05-06 Przedmiotem spotkania jest dokonanie wizji w terenie w sprawie budowy drogi łączącej ul. W […] Polskiego z ul. Krzywoustego. 2015-05-20 Budowa ulicy Lubelskiej, analiza uchwał ws wykonania budżetu 2014 2015-06-11 Rynek pracy, lokalizacja Grzybka 2015-06-22 Drogi. Cmentarz komunalny 2015-09-10 Budownictwo komunalne i…
2. Komisja Rewizyjna …celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta. 2014-12-15 14.00 Wybór przewodniczącego 15.10 2015-01-16 14.00 Plan pracy na […] Przedszkole Miejskie nr 1 - wykorzystanie środków przekazanych z budżetu miasta. 2015-03-06 14.00 Przedszkole Miejskie nr 2 - wykorzystanie środków przekazanych z budżetu miasta. 2015-04-10 Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi - wykorzystanie środków przekazanych […] z budżetu miasta 2015-05-14 Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2014 2015-05-21 Przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza 2015-06-29 Koszty ogrzewania obiektów miejskich i gospodarstw domowych…
3. Komisja Budżetu i Finansów …Komisja Budżetu i Finansów 2014-12-10 14.00 Wybory przewodniczącego 15.00 2014-12-19 14.00 Opinia o budżecie 2015 Komisja Budżetu i Finansów zajmuje się sprawami pieniężnymi, kredytowymi i podatkowymi, płac i dochodów oraz budżetu […] i planów finansowych. 2015-01-28 14.00 Analiza zmian w budżecie 2014. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. 2015-02-23 14.00 Wieloletnia prognoza finansowania , zmiany budżetu 2015 2015-03-23 14.00 Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w […] dostrzegane już dziś problemy i zagrożenia w 2015 r. 2015-05-19 Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, Ocena budżetu za 2014 2015-05-19 Ocena wykonania budżetu za 2014 r. oraz omówienie wszystkich aspektów pozwalających na…
4. Komisja Spraw Społecznych …porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 2014-12-11 14.00 15.00 .. 2014-12-16 14.00 Plan pracy i budżet 2015 2015-01-22 14.00 Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków 2015-02-19 14.00 Procedury umieszczania […] Pomocy Społecznej w Złotoryi. 2015-05-18 Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, opieka zdrowotna w mieście. Omówienie wykonania budżetu miasta za rok 2014 z zakresu działania Komisji. 2015-06-24 Sytuacja epidemiologiczna w mieście. Zagrożenia epidemiologiczne […] Stan bezrobocia w mieście 2015-10-19 Zasoby mieszkaniowe miasta 2015-11-19 Budżet 2016 2015-12-16 Franciszek Słaby Marcin Gagatek Andrzej Kocyła Irena Mundyk Stanisław Pazera Waldemar Wilczyński Leszek Antonowicz Agnieszka Zawiślak Adam…
5. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej …agregatorarchiwum&strona=1) 2014-12-11 14.00 15.00 Wybory przewodniczącego 2014-12-17 14.00 Plan pracy i budżet 2015 2015-01-27 15.00 Hala Sportowa "Tęcza" 2015-02-18 14.00 ZOKiR-2014, organizacje społeczne […] placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Przedszkole Miejskie nr 1 i nr 2), 2015-05-26 Wykonanie budżetu 2014. Analiza zatrudnienia w szkołach 2015-06-17 Ocena stanu przygotowań obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych do […] mieście 2015-10-20 Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 2015-11-24 Sport, rekreacja, turystyka w mieście. Budżet 2016 Marcin Gagatek Władysław Grocki Andrzej Kocyła Stanisław Pazera Franciszek Słaby Waldemar Wilczyński Leszek Antonowicz Janusz Markiewicz…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Bogdan Łoś — radny, który nie jest przeciw 2017-08-09 …co stanowiło 37,83% wszystkich głosów w okręgu nr 2. Radny pracuje w Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Komisji Spraw Społecznych. Podobnie jak 9 innych radnych…
2. Podsumowanie połowy kadencji — cz.1 2017-06-15 …kadencji, były, między innymi, uchwały:  Uchwała nr 26 - w sprawie inicjatywy uchwałodawczej Uchwała nr 101 — budżet 2016 Uchwała nr 128 — Podwyżka opłat za wodę i ścieki Uchwała nr 163 — Skarga na…
3. Franciszek Słaby — jest za, ale też wstrzymuje się 2017-08-20 …co stanowiło 28% wszystkich głosów w okręgu nr 10. Radny pracuje w Komisji Gospodarczej; Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Pełni też funkcję wiceprzewodniczącego […] Złotoryja dot. inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców ( link ) Uchwała nr 32 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok ( link ) Uchwała nr 247 — Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność…
4. Piąta kadencja Leszka Antonowicza 2017-07-25 …co stanowiło 28,6% wszystkich głosów w okręgu nr 8. Radny pracuje w Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Rewizyjnej - jest jej […] sprawie uchylenia uchwały dotyczącej punktów sprzedaży alkoholu, Uchwała nr 32 — w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok,  Uchwała nr 37 — w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe…
5. Druga kadencja radnego Stanisława Pazery 2017-08-16 …wszystkich głosów w okręgu nr 9. Radny pracuje w Komisji Gospodarczej; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Jest jednym z pięciu radnych, kt…
6. Kto decyduje o budżecie 2016-11-30 …Kto decyduje o budżecie 2016-11-30 Radna Agnieszka Zawiślak zwróciła się na listopadowej sesji z prośbą o udział radnych w planowaniu budżetu na rok 2018   "Zwracam się z prośbą o zaplanowanie w […] 2017r. pracy nad planowaniem budżetu na 2018r. wraz z Radnymi. Radni powinni wiedzieć w jaki sposób i czym kierują się osoby tworzące budżet naszej gminy. W projekcie budżetu na 2017r. nie ma ujętych […] Co na to prawo? Podział kompetencji organów stanowiących i wykonawczych JST w zakresie uchwalania budżetu  regulują przepisy ustawy o finansach publicznych. Opracowanie projektu uchwały zawierającej budżet na kolejny rok jest wyłącznie kompetencją…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników