Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 9 — w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja …w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja mieszkania czynsze nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 37 — w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. …w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. opłaty opłaty
opłaty
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 38 — w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat …w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat opłaty opłaty
opłaty
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 40 — w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych …w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych opłaty przedsiębiorcy opłaty przedsiębiorcy…
opłaty przedsiębiorcy
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-16
Uchwała nr 68 — zmieniającą Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania …w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania opłaty parkingi parkowanie opłaty
opłaty parkowanie
6. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-22
Uchwała nr 76 — Opłata targowa …0007.XI.76.2015 76 Opłata targowa opłaty opłaty
opłaty
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 88 — w sprawie opłaty targowej. …0007.XII.88.2015 88 w sprawie opłaty targowej. opłaty opłaty
opłaty
8. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 93 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. …0007.XII.93.2015 93 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. opłaty odpady komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 94 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. …Nr 0007.XII.94.2015 94 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. opłaty odpady komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 95 — w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty …0007.XII.95.2015 95 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty opłaty odpady komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników