Wyniki wyszukiwania dla tagu: burmistrz

Uchwały

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Radni o alkoholu, narkotykach i hazardzie w Złotoryi 2017-01-30 …nie przynoszą efektu, jest to problem, z którym  nie możemy sobie poradzić, stwierdził sekretarz Burmistrz w odpowiedzi na petycję stwierdził, że punkty hazardowe w Złotoryi działają wyłącznie w lokalach prywatnych. Więc Sp…
2. Podsumowanie połowy kadencji — cz.1 2017-06-15 …Uchwała nr 128 — Podwyżka opłat za wodę i ścieki Uchwała nr 163 — Skarga na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie wchodzenia w kompetencje dyrektora szkoły Uchwała nr 172 — Strefa Płatnego Parkowania w…
3. Franciszek Słaby — jest za, ale też wstrzymuje się 2017-08-20 …decyzji w formie głosowania uchwał. W przypadku Rady Miejskiej w Złotoryi praktycznie wszystkie uchwały przygotowywane są przez Burmistrza, a właściwie jego urzędników. W tej kadencji radni przedstawili tylko jeden własny projekt uchwały, kt…
4. Kto decyduje o budżecie 2016-11-30 …regulują przepisy ustawy o finansach publicznych. Opracowanie projektu uchwały zawierającej budżet na kolejny rok jest wyłącznie kompetencją Burmistrza. Uchwała powinna zawierać oprócz planu budżetu, uzasadnienie do projektu uchwały, inne materiały określone w regulamine […] budżet. Uwzględniając ustawowe ograniczenia można  określić przykładowy katalog zmian w projekcie budżetu, bez konieczności uzyskania zgody Burmistrza. Należą do nich: zmniejszenie dochodów i/lub wydatków, jeżeli nie powoduje to zwiększenia deficytu […] art. 52 usg, art. 55 usp oraz art. 66 usw, dotyczące obowiązku uzyskania przez organ stanowiący zgody Burmistrza do wprowadzania zmian w projekcie budżetu, powodujących zwiększenie dochodów bez jednoczesnego ustanowienia  źr…
5. Łukasz Łuniewski — najmłodszy radny 2017-07-15 …nie zajął konkretnego stanowiska -  wstrzymał się . Były to uchwały: Uchwała nr 152 — Skarga na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja — wkroczenie w kompetencje dyrektora szkoły,  Uchwała nr 146 — obligacje komunalne — zmiana…
6. Spółka w spółce już działa 2016-12-30 …łki, po utworzeniu, zostanie ona  odsprzedana RPK. Tak naprawdę więc chyba wszystko będzie jak dawniej. Burmistrz na komisji gospodarczej stwierdził, że koszty utrzymania nowej spółki to około 20 tysięcy zł rocznie, a…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników