Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 30 — w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja. …kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja. przedszkola uchwała wadli dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem…
dzieci przedszkola
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 54 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XX.114.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach st osunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym obowiązkowym tygodniowym wymiarze zajęć …w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach st osunku pracy obowiązki…
oświata
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-16
Uchwała nr 61 — w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Złotoryi …X.61.2015 61 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Złotoryi gimnazjum szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 90 — w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi …0007.XII.90.2015 90 w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi gimnazjum szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 91 — w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi …0007.XII.91.2015 91 w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi szkoły podstawowe szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 92 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. …sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich…
dzieci przedszkola
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Radni o alkoholu, narkotykach i hazardzie w Złotoryi 2017-01-30 …żnego rodzaju uzależnieniom złotoryjan. Radni omawiali wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie  Urzędu Miejskiego  w złotoryjskich szkołach. Radny Andrzej Kocyła zapytał, obecnych na spotkaniu przedstawicieli policji, czy nie mogą przeprowadzić działań rozpoznawczych, w tych […] deklarowało, że mają  łatwy dostęp do narkotyków. Policjanci odpowiedzieli, że podczas kolejnych wizyt w szkołach będą o tym rozmawiać z uczniami.  Adam Bartnicki , przewodniczący komisji, odczytał petycję mieszkańców ulicy…
2. Rewitalizacja Złotoryi z funduszami unijnymi 2017-02-28 …lata 2014-2020 oraz projekty możliwe do finansowania ze środków gminnych lub prywatnych.   Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi; szacowana wartość - 260 tys zł; okres realizacji - 2017-2020 Termomodernizacja budynku Złotoryjskiego…
3. Podsumowanie połowy kadencji — cz.1 2017-06-15 …ścieki Uchwała nr 163 — Skarga na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie wchodzenia w kompetencje dyrektora szkoły Uchwała nr 172 — Strefa Płatnego Parkowania w Złotoryi — zmiany 2016 Uchwała nr 194 — Powierzenie…
4. Piąta kadencja Leszka Antonowicza 2017-07-25 …tam. Przy moim trybie pracy to nawet kiedy mógłbym to robić. Pracuję od rana w szkole, a na treningu jestem do 20-stej.  Z tego co wiem od tych, którzy…
5. Łukasz Łuniewski — najmłodszy radny 2017-07-15 …to uchwały: Uchwała nr 152 — Skarga na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja — wkroczenie w kompetencje dyrektora szkoły,  Uchwała nr 146 — obligacje komunalne — zmiana terminu wykupu,  Uchwała nr 145 — emisja…
6. Bogdan Łoś — radny, który nie jest przeciw 2017-08-09 …ulicy położonej w Złotoryi ( link ) Uchwała nr 54 — w sprawie godzin pracy pedagogów w szkołach ( link ) Komentarze mieszkańców Kamila Nankiewicz Bogdan Łoś Kamila Nankiewicz…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników