Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 3 — w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi. …Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi. wybory rada wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni wybory
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 4 — w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi. …w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi. wybory rada radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z…
radni wybory
3. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 13 — w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 r. …w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 r. rada radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-29
Uchwała nr 14 — w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi. …w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi. rada radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-29
Uchwała nr 23 — w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 rok. …w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 rok. rada radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-16
Uchwała nr 70 — w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. …X.70.2015 70 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. przedstawiciele radnych sąd radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd…
radni sąd
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-16
Uchwała nr 72 — w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi …Nr 0007.X.72.2015 72 w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi przedstawiciele radnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-16
Uchwała nr 73 — w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …Nr 0007.X.73.2015 73 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawiciele radnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Kto decyduje o budżecie 2016-11-30 …o budżecie 2016-11-30 Radna Agnieszka Zawiślak zwróciła się na listopadowej sesji z prośbą o udział radnych w planowaniu budżetu na rok 2018   "Zwracam się z prośbą o zaplanowanie w 2017r. pracy […] nad planowaniem budżetu na 2018r. wraz z Radnymi. Radni powinni wiedzieć w jaki sposób i czym kierują się osoby tworzące budżet naszej gminy. W projekcie budżetu na 2017r. nie ma ujętych istotnych interpelacji […] Radnych i wniosków mieszkańców w ważnych dla nich sprawach." Co na to prawo? Podział kompetencji organów stanowiących i wykonawczych JST w zakresie uchwalania budżetu  regulują przepisy ustawy…
2. Radni o alkoholu, narkotykach i hazardzie w Złotoryi 2017-01-30 Radni o alkoholu, narkotykach i hazardzie w Złotoryi 2017-01-30 Styczniowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych poświęcone było, między innymi, różnego rodzaju uzależnieniom złotoryjan. Styczniowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych poświęcone było, między innymi,  r […] żnego rodzaju uzależnieniom złotoryjan. Radni omawiali wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie  Urzędu Miejskiego  w złotoryjskich szkołach. Radny Andrzej Kocyła zapytał, obecnych na spotkaniu przedstawicieli policji, czy nie mogą przeprowadzić działań rozpoznawczych, w tych […] rych prowadzona jest całodobowa działalność hazardowa. Takich lokali w Złotoryi jest 18. Sekretarz miasta, Włodzimierz Bajoński , poinformował radnych, że sprawą  lokali hazardowych Urząd Miejski zajmuje się od roku. Podejmowane działania polegały na wysyłaniu zawiadomień…
3. Spółka w spółce już działa 2016-12-30 …Spółka w spółce już działa 2016-12-30 Jedną z uchwał, którą głosowali radni na sesji 22 grudnia jest uchwała w sprawie utworzenia nowej miejskiej spółki komunalnej. Od  1 stycznia 2017 r.,  na…
4. Podsumowanie połowy kadencji — cz.1 2017-06-15 …Podsumowanie połowy kadencji - cz.1 Od początku kadencji 2014-2018 monitorujemy pracę radnych. Możemy sprawdzić, między innymi, czy radni uczestniczyli w sesjach i jak głosowali. Połowa kadencji za nami. Na podstawie danych zebranych z protokoł […] w z sesji Rady Miejskiej i innych dokumentów opublikowanych w złotoryjskim BIPie możemy stwierdzić, że radni bardzo zgodnie współpracowali z władzą wykonawczą. W pierwszej połowie kadencji, do końca roku […] niecałe 3%  " wstrzymujących się "  i mniej niż 1% " przeciw ".  Frekwencja radnych podczas głosować była bardzo dobra - zaledwie podczas 5% głosowań poszczególni radni byli nieobecni. Niemal połowa…
5. Piąta kadencja Leszka Antonowicza 2017-07-25 …Piąta kadencja Leszka Antonowicza Dzisiaj przedstawiamy radnego Leszka Antonowicza, który już piąta kadencję jest radnym. Według jego słów, jest reprezentantem środowiska sportowego w Złotoryi. Radny Rady Miejskiej Złotoryi kilku kadencji. W poprzednich kadencjach  startował […] rnicza, Kaczawska, Złota),  co stanowiło 28,6% wszystkich głosów w okręgu nr 8. Radny pracuje w Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; Komisji Spraw Społecznych; Komisji […] Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotoryja,. ZTA „AURUM”, w którym prowadzi treningi radny, uzyskuje dofinansowanie z miasta na swoją działalność. W czasie kadencji 2014-2018 były to kwoty…
6. Druga kadencja radnego Stanisława Pazery 2017-08-16 …Druga kadencja radnego Stanisława Pazery 2017-08-16 Pewnie wszyscy chcieli by mieć radnego, który potrafi zabrać głos, umie zaprezentować stanowisko mieszkańców, spotyka się z mieszkańcami i konsultuje z nimi różne sprawy, potrafi zawalczyć o […] interesy mieszkańców swojego okręgu, nawet jeśli nie zdobywa tym sobie popularności wśród radnych czy rządzących. Czy taki jest radny Stanisław Pazera? Pewnie wszyscy chcieli by mieć radnego, który potrafi zabrać głos, umie zaprezentować […] o interesy mieszkańców swojego okręgu, nawet jeśli nie zdobywa tym sobie popularności wśród radnych czy rządzących. Czy taki jest radny  Stanisław Pazera? Stanisław Pazera  urodził się w 1964 roku…
7. Franciszek Słaby — jest za, ale też wstrzymuje się 2017-08-20 …Franciszek Słaby - jest za, ale też wstrzymuje się 2017-08-20 Radny Franciszek Słaby jest jednym z radnych, który, w tej kadencji, nie głosował przeciw żadnej uchwale. Ważną rolą radnego jest podejmowanie decyzji w formie […] Złotoryi praktycznie wszystkie uchwały przygotowywane są przez Burmistrza, a właściwie jego urzędników. W tej kadencji radni przedstawili tylko jeden własny projekt uchwały, który po kilku tygodniach wycofali. Wielu z radnych tej […] korzystna dla mieszkańców  i po prostu nie chce przyłożyć ręki do jakiejś decyzji? Gdyby radni wstrzymujący się od głosu przy  uchwale  nr 128  zagłosowali przeciw, uchwała nie zostałaby uchwalona…
8. Wnikliwy radny 2017-07-08 …Wnikliwy radny Kadencja 2014-2018 radnych powoli dobiega końca. Po wakacjach praktycznie tylko rok zostało na pokazanie wyborcom czy warto było ich wybrać.Zaczynamy prezentację od radnego który był niewątpliwie najbardziej aktywny podczas sesji, zarówno […] podczas obecnej jak i poprzednich kadencji. O pracy radnych pisaliśmy wiele razy( link ). Nie będziemy się zatem powtarzać jakie korzyści i obowiązki mają nasi reprezentanci. Skoncentrujemy się przede wszystkim na dwóch narzędziach wpływu […] dostępnych radnym - interpelacjach i głosowaniu uchwał . Zaczynamy prezentację od radnego który był niewątpliwie najbardziej aktywny podczas sesji, zarówno podczas obecnej jak i poprzednich kadencji.  Pan Józef Banaszek (ur…
9. Łukasz Łuniewski — najmłodszy radny 2017-07-15 …Łukasz Łuniewski - najmłodszy radny 2017-07-15 Pisaliśmy już o najstarszym radnym kadencji 2014-2018. Dzisiaj przedstawimy aktywność najmłodszego radnego tej kadencji. Pan  Łukasz Łuniewski  urodził się w 1984 roku. Oprócz […] Stanisława Moniuszki, Szklarska, Szkolna, Szpitalna, Zaułek), co stanowiło 37% wszystkich głosów w okręgu nr 7. Radny mało się odzywa podczas dyskusji na sesjach i komisjach. Do tej pory nie wystąpił z żadną interpelacją…
10. Bogdan Łoś — radny, który nie jest przeciw 2017-08-09 …Bogdan Łoś - radny, który nie jest przeciw 2017-08-09 Radnym jest od 2006 roku. W 2006 roku startował z KWW Wspólnota Ziemi Złotoryjskiej, w 2010 i 2014 z KWW KWW Ireneusz Żurawski - Dobry Gospodarz […] Piastowa, Rzeczna, Stawowa, Zagrodzieńska),  co stanowiło 37,83% wszystkich głosów w okręgu nr 2. Radny pracuje w Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Komisji Spraw Społecznych […] Podobnie jak 9 innych radnych tej kadencji nie prowadzi dyżurów. Interpelacje  Od początku kadencji 2014-2018 do końca czerwca 2017 roku zabierał głos w punkcie interpelacje, wnioski i zapytania na 11 sesjach…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników